За нас

История на фирмата

Фирма СОМАТОИНЖЕНЕРИНГ-ООД е създадена през 2007 г, като поставя начало на своята активна строително-инвестиционна дейност през 2011 г.

Компанията е ориентирана към проектиране, строитество и довършване на жилищни, промишлени и търговски обекти и всички съоражения към тях. Ние съдействаме на нашите клиенти с целия си капацитет за въвеждането на обектите в експлоатация. Гордеем се с изградените във времето стабилни партньорства със специалисти и инженери в строителния сектор.

Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя и притежава Удостоверения №1 ТV-013334

Човешки ресурси

В СОМАТОИНЖЕНЕРИНГ-ООД работят утвърдени специалисти в строителството, финансите, маркетинга и мениджмънта.  Персонала във фирмата  включва:

  • Строителни инженери – ръководители и техници в строителството
  • Аналитични специалисти
  • Административен персонал
  • Строителни работници - фирмата разполага със собствени бригади за почти всички строителни дейности, но използва и подизпълнители за специализирани дейности като монтажа на електро-, вентилационна и климатична инсталации.

Компанията поощрява служителите си да бъдат креативни, отговорни и целеустремени. Насърчава екипния подход и професионализма в работата на всички нива.ул. Борис Сарафов 14, гр. Асеновград
s_injenering@abv.bg
0331/ 2 61 19